Hverdagen

Læs om hverdagen i Bofællesskabet Holmelunden

Hverdagen i Bofællesskabet Holmelunden minder meget om mange andres hverdag.

Størstedelen af beboerne har et arbejde i form af et dagtilbud eller beskyttede arbejdspladser. Efter arbejde er der også mange af beboerne, som går i et klubtilbud eller har andre fritidsinteresser. Én gang om ugen har beboerne en hjemmedag, hvor de i stedet for at tage på arbejde, får klaret nogle praktiske ting. Det kan være at få handlet, vasket tøj og klare samtaler med personalet. Personalet på Bofællesskabet Holmelunden lægger stor vægt på, at det er vigtigt at have en kontaktperson, da der er brug for forudsigelighed.  

I weekenden slapper beboerne af. Her kan de nyde en fælles frokost, gå ture eller måske bage en kage til kaffen. Derudover er der også god tid til at spille spil eller se TV.

Én gang om måneden holdes der et beboermøde, hvor beboerne og personalet planlægger kommende arrangementer og drøfter nye ideer. Til dette møde beslutter de også, hvis der skal indkøbes nye ting til fælleslejligheden.
Det er også til beboermødet, at de taler om hvordan man er en god nabo og hvordan det sociale samvær fungerer bedst.