Velkommen til Bofællesskabet Holmelunden

       

 

Bofællesskabet Holmelunden er et nyt samlet Bofællesskab i Hvidovre Kommune. Bofællesskabet består af Fløj A og Fløj B. De to enheder ligger lige ved siden af hinanden, men har alligevel hver sin adresse, nemlig Holmelundsvej 1-3 og Holmelundsvej 5-7.

Hvidovre Kommune ønsker at skabe ét samlet tilbud i form af en socialpædagogisk institution med sundhedsfaglige og pædagogfaglige medarbejdere, som kan være med til at skabe kontinuitet i hverdagen og hvor borgergruppen rummer mennesker med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målet er at skabe synergi for beboerne, hvor en tværfaglig personalegruppe kan imødekomme beboernes behov og ønsker. Dette vil være med til at sikre et bedre kendskab til beboeren og skabe en tryg ramme omkring den enkelte.  

På Bofællesskabet Holmelunden bor der 30 borgere i egne lejligheder.
Der bor 17 i hus 1-3 og 11 i hus 5-7.  

Målgruppen på Bofællesskabet Holmelunden er borgere mellem 18-65 år med nedsat funktionsevne. Det kan være borgere som er udviklingshæmmet, har fysiske og psykiske handicaps, erhvervet hjerneskade, sociale udfordringer eller lignende.

Bofællesskabet Holmelunden er et kommunalt tilbud og beliggende i Hvidovre Kommune.