Vores pædagogik

Bofællesskabet Holmelunden arbejder ud fra nogle grundlæggende værdier:

  • At støtte og give omsorg til beboerne, således at de kan leve et så selvstændigt liv, som muligt med så høj grad af selvbestemmelse som muligt
  • Beboerne skal leve et godt liv på egne præmisser og vise ansvar for hinanden

  • Anerkendende tilgang: Beboeren bliver set, hørt og lyttet til og udvikler sig gennem anerkendende relationer

  • Fokus på sund kost, lækker aftensmad, motion, relationer, kompetencer, respekt, mestring i eget liv og selvbestemmelse

    Vi er i gang med at definere et bredere værdigrundlag, som bl.a. skal indfange de mange dilemmaer, der er mellem omsorg og selvbestemmelse, tryghed og udvikling